အမျိုးသားသွေးဌာနသည် ဆေးရုံများရှိ လူနာများလိုအပ်နေသော သွေးယူနစ်များကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။

May 29, 2020

ယခုအခါ AB, သွေးများလျော့ နည်း လာပါ သဖြင့် လူနာများအတွက် သွေးလိုအပ်မှုများဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် AB သွေးအုပ်စုပိုင်ရှင်များမှ မိမိတို့အားလပ်ချိန်များတွင်အမျိုးသားသွေးဌာနသို့လာရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါရန်နိုးဆော်အပ်ပါသည်။


GoGreenChallenge အတွက် ဒေါက်တာခိုင်တဉ္ဇာလွင်မှ အလှူငွေ သုံးသိန်းကျပ်အား လာရောက်လှူဒါန်းသွားသည်ကို ကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံရရှိပါတယ်။

Jul 16, 2020 Admin

GoGreenChallenge အတွက် ဒေါက်တာခိုင်တဉ္ဇာလွင်မှ အလှူငွေ သုံးသိန်းကျပ်အား လာရောက်လှူဒါန်းသွားသည်ကို ကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံရရှိပါတယ်။