အမျိုးသားသွေးဌာနသည် ဆေးရုံများရှိ လူနာများလိုအပ်နေသော သွေးယူနစ်များကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါသည်။

May 29, 2020

ယခုအခါ AB, သွေးများလျော့ နည်း လာပါ သဖြင့် လူနာများအတွက် သွေးလိုအပ်မှုများဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် AB သွေးအုပ်စုပိုင်ရှင်များမှ မိမိတို့အားလပ်ချိန်များတွင်အမျိုးသားသွေးဌာနသို့လာရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါရန်နိုးဆော်အပ်ပါသည်။


Clean Yangon ၏ ကူညီမှုများတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့်

May 29, 2020

Clean Yangon ၏ ကူညီမှုများတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများအနေဖြင့်


GoGreenChallenge အတွက် ဒေါက်တာခိုင်တဉ္ဇာလွင်မှ အလှူငွေ သုံးသိန်းကျပ်အား လာရောက်လှူဒါန်းသွားသည်ကို ကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံရရှိပါတယ်။

Jul 16, 2020 Admin

GoGreenChallenge အတွက် ဒေါက်တာခိုင်တဉ္ဇာလွင်မှ အလှူငွေ သုံးသိန်းကျပ်အား လာရောက်လှူဒါန်းသွားသည်ကို ကျေးဇူးတင်စွာလက်ခံရရှိပါတယ်။


Recent News

မွေးနေ့အလှူ

On May 07, 2021

စာရင်းများ (၂၀၂၁)

On Jan 24, 2021

Eco Brick များ၊ စွန့်ပစ်ပလတ်စတ...

On Jan 22, 2021

လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်နှင့် သုံးဘီးဆ...

On Jan 22, 2021

ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း မှန်စာအပ်ခ...

On Jan 22, 2021