အမှိုက်နဲ့လက်ဆောင်လဲကြမယ်။

May 30, 2020 Clean Yangon

အမှိုက်ကနေ လက်ဆောင်ဘယ်လိုရယူမလဲ ? ဒီနည်းလမ်းက အင်မတန် ရိုးရှင်းပြီး လွယ်ကူလှပါတယ်။