မိုးရေစက်တွေကြားထဲမှာပဲ လိုအပ်နေသူတွေထံ ကျွန်တော်တို့ အရောက်လှမ်းခဲ့ကြပါတယ်။

မိုးရေစက်တွေကြားထဲမှာပဲ လိုအပ်နေသူတွေထံ ကျွန်တော်တို့ အရောက်လှမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ သန်လျင်၊ သီလဝါစက်မှုဇုန် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အခြေခံလူတန်းစားအိမ်ထောင်စု (၁၆၀)အတွက် စားနပ်ရိက္ခာများအား Clean Yangon စေတနာ့ဝန်ထမ်းများမှ စေတနာရှင်များကိုယ်စား ၂၄.၆.၂၀၂၀ တွင်သွားရောက် ဖေးကူခဲ့ကြပါတယ်။