လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းများကို လွယ်ကူစွာရှာဖွေဆက်သွယ်နိုင်စေရန် ဒို့ကမ္ဘာ Mobile Application လေးက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။

လူမှုအကျိုးပြုအဖွဲ့အစည်းများကို လွယ်ကူစွာရှာဖွေဆက်သွယ်နိုင်စေရန် ဒို့ကမ္ဘာ Mobile Application လေးက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။

ပါဝင်လိုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်

(၁) အဖွဲ့အမည်

(၂) အဖွဲ့လိုဂို

(၃) ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း

အစရှိသည်တို့ကို ကွန်မန့်တွင် ရေးသားပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြန်လည် Share ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပေးကြပါ။
#ဒို့ကမ္ဘာ #CleanYangon #CleanMyanmar